KURUMSAL »
 
KURUMSAL

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1991 yılında kurulmuştur. Birliğin kuruluş amacı, ihracatın artmasını sağlamak, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve yol göstermektir. Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin toplam üye sayısı yaklaşık 1.500’dür.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

Tarımsal üretimde büyük potansiyele sahip olan Türkiye, dünyanın belli başlı tahıla dayalı ürün üreticilerinden biridir. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay %4,3’tür. Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, toplam tarımsal ürün ihracatında %30’luk bir paya sahiptir.

Sektörün en önemli ihraç kalemleri buğday unu, ayçiçeği yağı, kakao ve kakao müstahzarları, bisküvi, şekerli mamuller ve makarnadır. En önemli ihraç pazarları ise Ortadoğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu’dur.

Ülkemiz genelinde üretimi yapılan buğday, çok büyük üretici kitlesine sahip olması ve nüfusun çoğunluğu için temel gıda maddesini oluşturması bakımından oldukça önemlidir. Ülkemizde kişi başına yıllık 250 kg. buğday tüketilmektedir.

Türkiye buğday unu sektörü, yüksek üretim kapasitesi ile dünya un ihracatında lider konumdadır. Türkiye’de bulunan 1.200 buğday unu fabrikasının yarısından fazlası üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Yıllık üretim kapasitesinin 30 milyon ton olduğu tahmin edilen un sanayiinde ortalama kapasite kullanımı %45 civarındadır. Türkiye, son on yıllık dönemde 2002 yılındaki 253 bin ton buğday unu ihracatından 2012 yılında 2 milyon tona yaklaşan bir ihracata ulaşmıştır. Söz konusu artış, Türkiye’nin dünya buğday unu ihracatındaki ağırlığını ciddi ölçüde artırmış ve Türkiye 2005 yılından itibaren dünya buğday unu ticaretinde en önemli tedarikçi konumuna ulaşmıştır. Türkiye 2005, 2006 ve 2007 yıllarında değer ve miktar bazında dünya genelinde birinci ve 2008 yılında ise ikinci sırada yer almış, 2009 yılında değer bazında birinci olmuştur. Türkiye, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretim yapması sonucunda 2010 ve 2011 yıllarında miktar ve değer bazında birinci sırada yer alırken 2012 yılında değerde birinci, miktarda ikinci olmuştur. 2013 yılına gelindiğinde hem miktar hem de değerde dünya ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur. 2014 yılında 932,6 milyon dolar değerinde 2,2 milyon tonluk buğday unu ihracatı gerçekleştirilmiştir. En fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Suriye, Filipinler, Angola, Sudan, İsrail, Endonezya, Benin, Gine ve Filistin olmuştur.

Üretim kapasitesinin 840 bin ton civarında olduğu bisküvi sanayii, son yıllarda gösterdiği ivme ile ürün çeşitlerini ve kalitesini artırmakta, bilimsel yöntemleri uygulamakta ve teknolojilerini modernleştirmektedir. Tahıla dayalı ürünler içinde en fazla katma değer yarattığı kabul edilen bisküvi sektörü, özellikle ihracata yönelik yatırımların odağı durumundadır. Tatlı bisküvi ve gofret ihracatı, toplam sektör ihracatının %9’una karşılık gelirken, en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Suriye, Yemen, Suudi Arabistan, Azerbaycan Cezayir, Filistin, Lübnan, Almanya ve Romanya’dır.

Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek gıda sanayi sektörlerinden olan makarnanın üretimi ve kalitesi uluslararası pazarlarda kabul görmüş durumdadır. Durum buğdayı ülkemizde üretilebildiğinden makarna üretiminde Türkiye stratejik bir avantaja sahiptir. Türkiye, dünya makarna üretiminde yıllık 852 bin tonluk üretim ile 5. sırada olup, üretimdeki payı %6,3’tür. Angola, Benin, Suriye, Irak Togo, Japonya, Cibuti, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kongo Türkiye’nin başlıca pazarlarıdır.

Şeker ve şeker mamuller sektörüne olan talebin Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması ve mevcut tüketimin oldukça düşük bulunması nedeniyle gelecek yıllarda düzenli artışlar kaydetmesi beklenmektedir. Sektörün hububat sektörü ihracatından aldığı pay ise %10’dur.  
Önemli bir üretim kapasitesine sahip olan bitkisel yağ sanayi ürünlerimiz birçok ülkeye ihraç edilmektedir. İhracatın yapıldığı ana bölgeler Ortadoğu, BDT ülkeleri, Kuzey ve Orta Afrika’dır.

 

 

 

 
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (312) 4472740
Faks: (312) 4469605
E-Posta: info@oaib.org.tr