SON EKLENENLER
 
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu Gerçekleştirildi
 
BAŞKANIN MESAJI

Dünyanın büyük ekonomilerinin dahi toparlanmakta güçlük çektiği küresel ekonomik krizine rağmen Türk ekonomisi, uygulamaya koyduğu istikrar programları ve güvenin tesis edilmesiyle birlikte çok hızlı bir iyileşme sürecine girmiştir.

Ekonomik anlamda hangi kalkınma stratejisi benimsenirse benimsensin uluslararası ticaretin katkıları olmadan kalkınmanın mümkün olamayacağı bir gerçektir. Ülkemizde, 2000 yılını 27,8 milyar $ seviyesinde kapatan ihracat hacmi, 2000 yılına göre 2010 yılında 4 kat artarak 113 milyar $ seviyesine yükselmiştir. Son yıllarda toplam ihracat hacminin düzenli sayılabilecek bir artış seyri izlemesi ve ihracatımız içerisinden aldıkları pay itibarıyla düşük teknoloji yoğun sektörlerden orta-yüksek teknoloji yoğun sektörlere doğru bir eğilim olması da ülkemiz ihracatındaki olumlu bir gelişmedir.

Dünya genelinde gıda açısından kendine yeterli kaynaklara sahip ender ülkelerden olan Türkiye, tarımsal ürünlerin ana üreticisidir. Ülkemizin sahip olduğu ekolojik zenginlik, çok değişik çeşitlilikte bitkisel ve hayvansal üretimin yapılmasına imkan vermesi ve tarıma dayalı sanayinin günden güne gelişimi ülkemiz için tarımı daha da önemli bir konuma taşımaktadır. 

Dünya nüfus artışının devam etmesi ile nüfusun beslenme ihtiyaçları sağlanmasında dört temel besin grubundan biri olan tahılların önemi inkâr edilemez bir gerçektir.

Günümüzde ihracatın en önemli konuları olan mevcut pazarları koruma ve yeni pazar bulmada yaşanan zorluklar nedeniyle Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından Uzak Doğu ülkeleri hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, geçen yıl yapılan çalışmalara ek olarak Malezya-Tayland’a yönelik bir ticaret heyeti ile MIFB 2010 Malezya fuarına katılım sağlanmıştır.

Kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıyla dünya lideri konumundaki ülkemiz buğday unu ihracatına yönelik Filipinler basınında çıkan asılsız haberler ve anti-propagandaya yanıt vermek amacıyla; 2010 yılında Birliğimiz organizasyonunda Filipinler’e “Buğday Unu Sektörel Heyeti Programı” gerçekleştirilmiştir. Heyet kapsamında Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Türk buğday ununun insan sağlığına zararlı olmadığı yönünde FDA basın açıklaması yapmıştır. Konuyla ilgili olarak, Filipinler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası, Filipinler Türk buğday unu ithalatçıları, PR firmaları ile de bir dizi görüşme ve toplantı gerçekleştirilmiş, yapılan basın açıklamaları, röportajlar, reklam kampanyaları ile Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda gerçekleştirilen Wofex 2010 fuarında ülkemiz tanıtımı için çok başarılı çalışmalar yapılmıştır.

Gerek ihracatçı firmaların bilgilenmesini teminen gerçekleştirilen eğitim seminerleri gerekse sektörümüzün sorunlarının çözümü amacıyla üst düzey yetkililer ile gerçekleştirilen görüşme ve temaslar 2011 yılında da devam edecek olup, sektörümüz ihracatının artış göstermesi ve Türk dış ticaretinde yükseliş trendinin daha da ileriye taşınması dileğiyle saygılar sunarım.

 

Turgay ÜNLÜ

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri

İhracatçıları Birliği  Yönetim Kurulu Başkanı

 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri Sektörü 2010 Faaliyet Raporu ve 2011 Yılı Çalışma Programını İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri Sektör  Raporunu İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

 

 

 
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (312) 4472740
Faks: (312) 4469605
E-Posta: info@oaib.org.tr