SON EKLENENLER
 
Dahilde İşleme Rejimi Bilgilendirme Toplantısı

Genel Sekreterliğimiz tarafından, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 1101(buğday unu) GTİP ile ihracat yapan firmalarımıza yönelik olarak  31 Mart 2011 tarihinde Ankara Ramada Otel'de “Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır.

Genel Sekreterliğimiz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay ÜNLÜ başkanlığında gerçekleşen toplantıda

  • Dahilde işleme izin belgesi / dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünle ilgili yapılması gereken işlemler.
  • 25/02/2011 tarihli ve 27857 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili hususları.

hakkında katılımcılara bilgi sunulmuştur.

 

 

 
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (312) 4472740
Faks: (312) 4469605
E-Posta: info@oaib.org.tr