SON EKLENENLER
 
DİR Kapsamında Şeker İthalatı Bilgilendirme Toplantısı

2011/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde 16/03/2015 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, 23/02/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ’in Ek-2’sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere, şekerli mamul ihracatının gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda 1701.99.10.00.11 Gümrük tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kristal şeker ithalatı öngören DİİB başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

Bu bağlamda; Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 10 Nisan 2015 tarihindeKonya Dedeman Otel’de  konuya ilişkin uygulama esasları hakkında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. T.C. Şeker Kurumu Başkanı Dr. Sayın Hüsnü TEKİN ve kurum yetkililerinin de katıldığı toplantıya  Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. yetkilileri ve yaklaşık 60 ihracatçı firma temsilcisi katılım sağlamıştır.

 

 

 
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (312) 4472740
Faks: (312) 4469605
E-Posta: info@oaib.org.tr